Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

melancholy69
00:43
Faceta trzeba tulić, chwalić i dbać o niego….a raz na jakiś czas złapać za pysk i rąbnąć nim o podłogę, żeby docenił twoją troskę.
— komentarze z bloga Pokolenie Ikea
Reposted fromstolatstolat stolatstolat viawarkocz warkocz
melancholy69
00:42
8422 865e
Reposted fromcalifornia-love california-love vianacia nacia
melancholy69
00:42
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viawarkocz warkocz
00:42
8682 039d
Reposted fromtaborri taborri viawarkocz warkocz
melancholy69
00:42
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viawarkocz warkocz
melancholy69
00:42
3436 33ba 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viawarkocz warkocz
melancholy69
00:41
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
melancholy69
00:41
4767 93a7
Reposted fromfoods foods viaprettycool prettycool
melancholy69
00:41
2272 26b6 500
Tyci ;)
Reposted fromresort resort viaprettycool prettycool
melancholy69
00:40
Play fullscreen
moge słuchać dniami i nocami ♥

March 29 2015

melancholy69
20:52
melancholy69
20:27

March 25 2015

melancholy69
21:23
melancholy69
21:22

March 24 2015

melancholy69
00:34
melancholy69
00:33
8182 7dff 500
Hanna Konstancja <3 Dawid Tymoteusz <3
melancholy69
00:33
00:33
4573 d960
00:33
6257 f2ea
Reposted fromerial erial viaa-antimatter a-antimatter
melancholy69
00:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl