Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

melancholy69
04:38
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viamefir mefir
melancholy69
04:37
melancholy69
04:35
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
melancholy69
04:30
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
melancholy69
04:29
melancholy69
04:29
melancholy69
04:28
1120 7061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
melancholy69
04:28
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viauncannyfirefly uncannyfirefly
melancholy69
04:24
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
melancholy69
04:24
melancholy69
04:23
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
melancholy69
04:22
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej.  Chcą dostać tyle samo, ile dają  i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą. 
— Marek Hłasko
Reposted fromLinaa Linaa viapoolun poolun
melancholy69
04:21
melancholy69
04:21
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
melancholy69
04:21
6710 4460
melancholy69
04:20
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeasorela peasorela
melancholy69
04:19
„Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona".
Gentleman Polska
— Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaspontaneous spontaneous
melancholy69
04:16
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBetterDays BetterDays
melancholy69
04:16
melancholy69
04:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl